lørdag 24. januar 2009

Støtte av mange slag

Jeg er medlem av MFO (Musikernes Fellesorganisasjon), og i den sammenheng har jeg mottatt et hefte/en bok kalt Musikkguiden. Det er en ganske bra greie egentlig, med navn og adresser på spillesteder, studioer og medier og greier. Også står det om diverse støtteordninger nasjonalt og lokalt (og noe internasjonalt), og det er dette jeg har tenkt til å gå litt nærmere inn på. Det er nemlig en del litt artige formuleringer der.

Rasmus og Agnes Pettersons fond
Økonomisk stønad til musikalsk opplæring av bygdeungdom.

Her er det altså noen som tar ansvar for bygdeungdommen. Det er jo et godt initiativ. Vet ikke helt hvor grensa går for å bli bygdeungdom, da. Må man være med i bygdeungdomslaget lissom?

Michael og Marie Flagstads legat
Stipendier til utdannelse av begavede unge musikere under 25 år, fortrinnsvis barn av yrkesmusikere.

Hvorfor til barn av yrkesmusikere? Er det da sannsynlig at ungene også vil bli gode musikere? At de har musikalsk blod i årene? Eller er det rett og slett fordi disse foreldrene antagelig har lite penger å rutte med etter et langt liv som yrkesmusikere..?

Fru Dagmar Thomassen f. Bøhns legat v/Kvam
Til trengende musikklærere og musikklærerinner bosatt i Stor-Oslo.

Noen som føler seg truffet? Uansett var det godt at de fikk frem at denne Dagmar tross alt ikke het Thomassen hele livet.

Louise Maren Poulsens Legat
Legatet utdeles til en eldre kvinne, 60 år eller mer, fortrinnsvis med musikalsk bakgrunn.

Som dere skjønner sparte jeg det beste til slutt. Hva er nå dette for et merkelig legat? Snakker vi minstepensjonister? Og det er altså bare fortinnsvis med musikalsk bakgrunn, så egentlig kan det være hvem som helst? Det skal imidlertid nevnes at nederst i legatbeskrivelsen finnes det en liten setning som på en måte unnskylder det hele:

Legatet er svært lite.